Informačná kancelária Rady Európy v Bratislave ukončila svoju činnosť ako externá jednotka organizácie k 31. decembru 2010. Na základe dohody prevzala knižnicu a majetok kancelárie Univerzitná kniž

nica v Bratislave.

Od 15. apríla 2011 sa pripravuje rekonštrukcia a dostavba budovy na Klariskej ul. č. 5 a pôvodné priestory kancelárie a študovne Rady Európy musí Univerzitná knižnica uvoľniť pre potreby stavby. Fond knižnice prevzalo Informačné centrum Úradu vlády SR a pripravuje jeho sprístupnenie verejnosti v budove na Štefánikovej ul. č. 2.

Dopĺňanie aktuálnych informácií na webovských stránkach zabezpečuje občianske združenie EUROIURIS – Európske právne centrum, občianske združenie v rámci projektu, ktorý podporil v roku 2011 Úrad vlády Slovenskej republiky.